Høydeskrekk

Det siste året har det vært litt stille fra denne kanten. Hovedgrunnen til dette er at jeg tidligere i år leverte min masteroppgave i musikkpedagogikk og med det fullførte min mastergrad ved Norges Musikkhøgskole. Temaet for oppgaven er hvordan sanglærere innen rytmisk musikk kan legge til rette for at elever utvikler mestringsforventninger knyttet til range, med særlig fokus på høyde. I arbeidet med oppgaven gjennomførte jeg en rekke intervjuer med sanglærere rundt om i Norge som var rause og delte av sin erfaring. Den ferdige oppgaven er nå lagt ut digitalt og er åpen for alle som har interesse for å lese. Les hele masteroppgaven “Høydeskrekk” her.

Mer info om konserter o.l. kommer snart! 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: